O nás

Nadační fond ASANTE KENYA byl založen moderátorkou Lejlou Abbasovou. Jeho činnost spočívá ve zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těžkými životními osudy. Tyto děti žijí na hranici absolutní bídy nebo jsou nakaženy virem HIV/AIDS, případně jsou úplní sirotci, jež přišli o své rodiče právě díky HIV/AIDS. ASANTE KENYA podporuje i dva zemědělské projekty, které svým fungováním a prodejem výpěstků taktéž nepřímo podporují děti závislé na ekonomické situaci svých rodičů a prarodičů. ASANTE KENYA dále spolupráce s projektem, který se zaměřuje na problematiku ženské obřízky.

Pod záštitou ASANTE KENYA se sdružuje 12 projektů. Všechny navštěvuje na svoje vlastní náklady dvakrát ročně Lejla Abbasová. Na místě ve spolupráci s vedoucími projektů zhodnotí situaci a jejich pokrok za uplynulou dobu. Společně s nimi vytvoří seznam toho nejdůležitějšího co daný projekt potřebuje a také společně potřebné položky nakoupí. V případě výstavby školy jedná Lejla Abbasová i s místními staviteli, konzultuje plány, nakupuje stavební materiál a uzavírá smlouvy. Tímto je zaručena absolutní transparentnost vybraných prostředků.

Každý z projektů je na jiné kvalitativní úrovni, přesto jsou všechny stále ve velmi složité ekonomické situaci. Všechny projekty fungují na bázi téměř stoprocentního dobrovolnictví svých zakladatelů a s téměř žádným přísunem financí nutných pro jejich elementární fungování. Cílem Asante Kenya je přiblížit všechny stejnému standardu, kdy si budou schopny skrze vlastní podpůrné aktivity generovat stálý finanční příjem a tím primárně podporovat svojí původní činnost již nezávisle na podpoře okolí.

Z obdržených finančních příspěvků musí projekty během následujícího půl roku zainvestovat 10% darované částky a při další návštěvě doložit tuto investici, případně i její ekonomickou úspěšnost. K tomuto kroku jsme se rozhodli jako k motivačnímu prvku spolupráce mezi projekty a Asante Kenya. Celá myšlenka spolupráce je totiž koncipována jako aktivní přístup obou stran, ne jednostranného donorství a iniciativy nadačního fondu a jeho sponzorů.

 

Pokud chcete i Vy pomoci, věřte, že i malý finanční obnos udělá na projektech Asante Kenya zázraky. Číslo sbírkového účtu je 1211009464/5500.

Sbírka byla oznámena Magistrátu hl. města Prahy, který rozhodl o zahájení sbírky dne 30. 7. 2010, č.j. S-MHMP/613468/2010.

Z celého srdce děkujeme!